Co należy wliczyć do swoich miesięcznych zobowiązań przy określaniu zdolności kredytowej?

 • 22 Paź 2020
 • 9 min. czytania
 • Komentarze(0)
Kiedy bank oblicza twoją zdolność kredytową, bierze pod uwagę wszystkie zobowiązania obciążające twój budżet. Musi mieć pewność, że będziesz w stanie spłacić zaciągnięty kredyt i nie będziesz spóźniać się z płatnością kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. Do ponoszonych przez ciebie kosztów obciążających twoją zdolność kredytową bank doliczy m.in. raty dotychczas spłacanych kredytów, alimenty czy koszty utrzymania.
Co należy wliczyć do swoich miesięcznych zobowiązań przy określaniu zdolności kredytowej?

Podczas zaciągania każdego kredytu, niezależnie od tego, czy będzie to wysoki kredyt hipoteczny czy drobny kredyt gotówkowy, bank zawsze przeprowadza weryfikację potencjalnego kredytobiorcy. Jeśli chcesz nim zostać, musisz mieć między innymi wystarczająco wysoką zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty wnioskowanego zobowiązania wraz ze wszystkimi opłatami czy prowizjami. Zdolność kredytową kształtują z jednej strony twoje regularnie uzyskiwane miesięczne dochody, a z drugiej koszty, jakie ponosisz. Co obniża zdolność kredytową? Które z twoich miesięcznych zobowiązań są brane pod uwagę przy jej określaniu?

Jak bank oblicza zdolność kredytową?

Na podstawie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego bank zobowiązany jest do tego, by badać zdolność kredytową klientów. W zaleceniach dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych KNF wskazało, że obowiązkiem każdej instytucji bankowej jest zachowanie ostrożności w procesie udzielania zobowiązań oraz odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Na mocy Rekomendacji T KNF każdy bank przy okazji udzielania np. kredytu hipotecznego musi w sposób wnikliwy zbadać zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Jeśli więc ubiegasz się o kredyt w instytucji bankowej, to bank będzie dążył do ustalenia ponad wszelką wątpliwość, jaka część twojego dochodu pozostaje do twojej indywidualnej dyspozycji i może być przeznaczona na spłatę raty potencjalnego kredytu. Bank może też zastosować uproszczoną procedurę oceny twojej zdolności kredytowej, ale w takim przypadku musi poinformować o tym fakcie KNF.

Banki mogą stosować różne algorytmy przy wyliczaniu twojej zdolności kredytowej, ale najczęściej biorą pod uwagę bieżące dochody z pracy zawodowej oraz koszty ponoszone przez ciebie z różnych tytułów co miesiąc.

Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej sprawdzają nie tylko to, ile zarabiasz i ile wydajesz co miesiąc, ale także ile masz dochodu pozostającego do twojej indywidualnej dyspozycji. Biorą pod uwagę jednocześnie wiele innych parametrów związanych z twoją osobą. Są to między innymi:

 • wiek,
 • liczba osób w twoim gospodarstwie domowym,
 • wykonywany zawód,
 • ciążące na tobie zobowiązania.

Instytucje kredytujące mogą stworzyć własny katalog parametrów branych pod uwagę przy wyliczaniu twojej zdolności kredytowej. Kalkulator zdolności kredytowej dostępny online pokazuje przybliżoną zdolność, a ta wyliczona przez bank może być nieco inna, o czym nie powinieneś zapominać.

Zobowiązania, jakie należy wymienić, starając się o kredyt hipoteczny

Każdy spłacany kredyt, osoba na utrzymaniu, a także płacone alimenty obciążają twoją zdolność kredytową i zmniejszają szanse na uzyskanie kredytu. Jeśli masz bardzo wysokie dochody i stosunkowo niskie zobowiązania, otrzymasz kredyt bez większych problemów.

Starając się o kredyt hipoteczny, który z reguły jest długoterminowym, wysokim zobowiązaniem finansowym, musisz wykazywać się odpowiednio dużą zdolnością, inaczej nie otrzymasz od banku pozytywnej decyzji kredytowej.

We wniosku kredytowym powinieneś wpisać wysokość zobowiązań spłacanych co miesiąc, w tym:

 • wysokość rat kredytów i pożyczek, które właśnie spłacasz;
 • wysokość limitu na karcie kredytowej;
 • wysokość limitu kredytowego w koncie;
 • wysokość rat kredytowych (kredytów ratalnych) – jeśli kupowałeś na raty np. pralkę czy lodówkę, musisz wysokość raty wpisać w kategorii bieżących zobowiązań do kredytu hipotecznego;
 • wysokość płaconych składek na ubezpieczenia, np. na życie, na mieszkanie czy samochodowe;
 • koszty utrzymania siebie i mieszkania.

Musisz wymienić we wniosku kredytowym wszystkie stałe koszty, takie jak np. czesne za szkołę syna, ale niekoniecznie zajęcia dodatkowe, z których łatwo można zrezygnować. By poprawić swoją zdolność kredytową, przed wnioskowaniem o większy kredyt hipoteczny lepiej spłacić poprzednio zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Wniosek o kredyt hipoteczny a spłacane kredyty i pożyczki

Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, zdolność kredytowa będzie absolutnie wymagana. Jak ją sprawdzić, by wiedzieć, czy stać cię na pożądane zobowiązanie? Każdy kredyt i każda pożyczka, którą aktualnie spłacasz, w momencie wnioskowania o kredyt hipoteczny obciąża twoją zdolność kredytową i wpływa na nią w ujemny sposób. Dlatego najlepiej by było, abyś przed złożeniem wniosku kredytowego w miarę możliwości spłacił wcześniejsze zobowiązania.

W praktyce nawet niewielka pożyczka czy karta kredytowa ze stosunkowo niskim limitem wydatków potrafią zmniejszyć o dziesiątki tysięcy złotych twoją wyjściową zdolność kredytową. Kredyt hipoteczny może w ogóle nie być przyznany ci przez bank, jeśli takie obciążenia posiadasz, jeśli dochód, który pozostał ci do dyspozycji po ich opłaceniu, będzie zbyt niski. Jeśli więc masz w planach zakup mieszkania, domu czy budowę własnego lokum, to solidnie się przygotuj do wnioskowania o kredyt hipoteczny, o ile oczywiście chcesz sfinansować taką inwestycję z wykorzystaniem kredytu z banku.

W ramach wspomnianych przygotowań spłać wcześniejsze zobowiązania. Nie ukrywaj faktu, że je spłacasz, ponieważ bank i tak się dowie, jeśli masz jakiś kredyt do spłaty – informacja ta trafia do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Każdy bank przed wydaniem decyzji kredytowej sięgnie do BIK-u i sprawdzi twoją historię kredytową.

Czasem warto odczekać nawet 2–3 miesiące i doprowadzić do spłaty kredytów, jakie obciążały twoją zdolność kredytową, by zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny. Kalkulator zdolności kredytowej pomoże ci wytypować te zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe, których w pierwszej kolejności powinieneś się pozbyć.

Pamiętaj też, że nie wystarczy samo spłacenie zobowiązania, konieczne jest też zamknięcie go w banku. Powinieneś poprosić swojego kredytodawcę o wydanie stosownego zaświadczenia, w którym stwierdzi, że rachunek kredytowy został ostatecznie zamknięty, i wskaże pierwotną kwotę kredytu wraz z datą jego zaciągnięcia. Taka informacja w krótkim czasie po spłacie zobowiązania powinna być przekazana przez dotychczasowy bank do BIK-u.

Ujemne salda kart kredytowych a kredyt hipoteczny

Jeśli miałeś okazję korzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego do wyliczania swojej zdolności kredytowej, być może zauważyłeś, że wpisujesz w nim zobowiązania nie tylko z tytułu spłacanych rat kredytów: gotówkowych, samochodowych itp. Trzeba podać w nim także ewentualne ujemne salda kart kredytowych. To oznacza, że korzystasz aktywnie z karty kredytowej i że jej nie spłaciłeś, co obciąży twoją zdolność kredytową i niestety wpłynie na zmniejszenie szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Już sam fakt, że masz przyznaną przez bank kartę kredytową, a nawet nigdy z niej nie korzystałeś, pomniejsza zdolność. Dla potencjalnego banku, w którym starasz się o kredyt hipoteczny, jest to ważna informacja, że w każdej chwili możesz sięgnąć po kartę kredytową i na przykład zapłacić nią w sklepie czy w punkcie usługowym, tworząc kolejne zobowiązanie do spłaty. Dlatego przyznanie karty kredytowej przez bank jest traktowane przez instytucje kredytujące tak samo jak ujemne saldo na karcie kredytowej. Pamiętaj więc lepiej o terminowej spłacie karty kredytowej, by dać się poznać jako rzetelny kredytobiorca. Jeśli zaś nie korzystasz z przyznanej ci karty kredytowej, lepiej zamknij jej rachunek, by nie pomniejszała ona zdolności niezbędnej do uzyskania kredytu hipotecznego.

Alimenty na dzieci a kredyt hipoteczny

Banki przyjmują alimenty płacone przez kredytobiorców jako stały koszt, jaki ponosisz i który zmniejsza twój dochód do dyspozycji. Alimenty możesz mieć zasądzone nie tylko na twoje dziecko czy dzieci, ale i byłego małżonka, a nawet rodziców. Dlatego zastanów się, czy w przypadku posiadania takich zobowiązań będzie cię rzeczywiście stać na spłacanie rat kapitałowo-odsetkowych nowego kredytu hipotecznego. Jeśli obciążenia alimentacyjne są znaczne, a na dodatek nie spłacasz ich terminowo, twoje długi zostaną wskazane w biurach informacji gospodarczej (BIG-ach), dlatego lepiej od razu o nich wspomnij przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Bank i tak się o nich dowie.

Kredyt hipoteczny i koszty utrzymania domu

W każdym miesiącu musisz wygospodarować środki na tak zwane utrzymanie. Jeśli jesteś singlem, to są to środki na utrzymanie tylko dla ciebie, ale już przy kilkuosobowej rodzinie koszty te będą znacznie wyższe. Muszą one pomniejszać twoją zdolność kredytową do kredytu hipotecznego. Warunki, w jakich mieszkasz, mają znaczenie dla banku. Aby sprawdzić, czy faktycznie dasz radę spłacać raty kredytowe terminowo, bank przeanalizuje twoje miesięczne wydatki na mieszkanie i na „życie”. Koszty utrzymania gospodarstwa domowego uzależnione są w większości instytucji kredytowych od liczby osób tworzących twoje wspólne gospodarstwo domowe.

Wyliczając koszty utrzymania domu, banki korzystają ze wskaźników ekonomicznych, jakie regularnie publikuje Główny Urząd Statystyczny. Analitycy bankowi biorą pod uwagę około 1 200 zł kosztów utrzymania, jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a po około 800–1 000 zł na osobę, jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe. Największe koszty utrzymania bank wylicza dla rodzin wielodzietnych. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, najlepiej złóż wniosek o kredyt hipoteczny z małżonkiem albo nawet ze swoimi rodzicami dla zwiększenia swojej zdolności kredytowej.

Inne zobowiązania finansowe ważne przy wniosku o kredyt hipoteczny

Wszelkie zobowiązania, z jakich regularnie musisz się wywiązywać, czyli np. składki ubezpieczeniowe czy koszty utrzymania posiadanego samochodu, potencjalnie wpływają ujemnie na twoją zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym. Ranking takich kredytów nie pokaże ci, w jakim banku posiadanie samochodu będzie brane pod uwagę jako koszt zmniejszający zdolność kredytową. Musisz jednak potencjalnie założyć, że tak się stanie i ocenić, czy nie lepiej byłoby sprzedać samochodu w celu uzyskania pieniędzy na wkład własny. Sprzedaż opłaca się na pewno, jeśli masz więcej niż jeden pojazd, a wcale nie potrzebujesz aż kilku.

Które zobowiązania mają wpływ na zdolność kredytową?

Największy wpływ na twoją zdolność kredytową mają zobowiązania kredytowe, które spłacasz lub będziesz jeszcze spłacać na etapie udzielenia ci kredytu hipotecznego. Jeśli więc masz takie możliwości, spłać te zobowiązania albo konsoliduj je, by mieć mniejszą ratę kredytową do spłaty i do odliczenia od twojej zdolności kredytowej. Do grona zobowiązań banki doliczają też koszty utrzymania ciebie i członków twojej rodziny. Nie jest więc tak, że po zsumowaniu twoich dochodów i odliczeniu kosztów kredytów pozostałą kwotę masz do dyspozycji i możesz ją przeznaczyć w całości na spłatę raty kapitałowo-kredytowej nowo udzielanego kredytu.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
22 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły