Faktoring w mBanku z gwarancjami BGK

 • 25 Wrz 2020
 • 2 min. czytania
 • Komentarze(0)
Gwarancje zabezpieczają do 80% limitu finansowania. Mogą nimi zostać objęte kwoty do 250 mln zł. Usługa pozwoli klientom firmowym na otrzymanie wyższego limitu finansowania przy szybszej procedurze. Rozwiązanie szczególnie przyda się przedsiębiorcom, którzy boją się zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej w czasie pandemii.
Faktoring w mBanku z gwarancjami BGK

mFaktoring z regresem z gwarancjami BGK – na czym to polega?

Usługa kierowana jest do firm, które sprzedają swoje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności (do 120 dni). Ze względu na opieszałość kontrahentów może jednak dojść do opóźnień, co wpłynie na kondycję przedsiębiorstwa. Dzięki faktoringowi firma może otrzymać środki natychmiast po wystawieniu faktury. Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw o dowolnej wielkości i branży, zarówno dla prowadzących działalność w Polsce (faktoring krajowy), jak i za granicą (faktoring eksportowy). Ze wsparcia można skorzystać do końca 2020 r., ale pula jest ograniczona.

Porównaliśmy konta osobiste w mBanku i w Santander Bank Polska – sprawdź nasz test!

Szczegóły faktoringu mBanku

mFaktoring obsługiwany jest na nowoczesnej, intuicyjnej platformie, gdzie klienci znajdą bazę raportów oraz rozliczeń z odbiorcami i bankiem. Finansowanie dopasowane jest do poziomu sprzedaży firmy. Bank wypłaca zaliczkę w wysokości do 90% kwoty faktury brutto. Dotyczy to złotego oraz walut obcych, jeśli w nich wyrażona jest wierzytelność. Nie są potrzebne dodatkowe zabezpieczenia.

Bank może przejąć ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury, ale wiąże się z tym koszt prowizji przygotowawczej od kwoty limitu finansowania, prowizja faktoringowa od  każdej faktury, prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz odsetki pobierane na koniec miesiąca.

Prowizja za sfinansowanie wierzytelności kosztuje:

 • 2% za faktury wystawione na okres 14-30 dni,
 • 4% za faktury wystawione na okres 31-60 dni,
 • 6% za faktury wystawione na okres 61-90 dni,
 • 8% za faktury wystawione na okres 91-120 dni.

Poza tym jest prowizja za okres regresu – 1% od kwoty netto na fakturze oraz prowizja za wydłużenie okresu spłaty wierzytelności – 1,5% od kwoty netto na fakturze.

Pozostałe opłaty to:

 • opłata za rozpatrzenie wniosku o limit faktoringowy – 0 zł,
 • udzielenie lub podwyższenie limitu faktoringowego – 0% kwoty limitu,
 • prowizja za odnowienie limitu faktoringowego – 2,5% kwoty odnowienia,
 • prowizja wypowiedzenie umowy przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyższającego limit – 1,5% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu,
 • opłata za aneks do umowy – 50 zł,
 • restrukturyzacja zadłużenia – 100 zł,
 • wezwanie do spełnienia warunków umowy – 100 zł.

Sprawdź co musisz wiedzieć o polityce kredytowej >>

Dodano:
25 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły